DUG logo

Dansecamp

DanseCamp

DanseCamp er en plass hvor alle kan delta!

I løpet av dei 20 åra som er gått har det vore arrangert 20 – 25 dansecampar. Campane er ein møtestad for dei mellom 13 og 20 år og  målsettingane er «fagelig» påfyll samt eit tilbod for alle som ynskjer å danse. Det er også for dei etablerte danseverkstadane kor vi ynskjer økt kompetanse innan dans samt styrking av nettverket i danseverkstadane.

Campane går over ei helg frå fredag til søndag, og har tilbod om kurs innan ulike dansesjangrar, kor kursdeltakarane dansar, overnattar, eter og opptrer i saman.

Kursleiarane er profesjonelle koreografar som dei siste åra i hovudsak har vore rekruttert frå «eigen» stall, dvs. tidlegare instruktørar som har teke utdanning innan dans og koreografi samt i frå andre profesjonelle utøvarar.

Det er ikkje krav til tidlegare danseferdigheiter for å kunne delta på campane. Både «nye» og «gamle» instruktørar frå danseverkstadane deltek, og elles andre unge som vil lære dans.

Sponsorer til fylkesturné 2022

Nyhetsbrev