DUG logo

Eldreprosjekt

Ei hand å holde i

Målsettinga med prosjektet er å bygge «broer» mellom generasjoner. La ungdom føle at de bidrar for noen som trenger dem.

«Eldre prosjektet» ble prøvd ut i noen kommuner i 2013 etter at en hadde gjort seg erfaringer fra solidaritetsprosjekta. Dansegruppene ønskte å vise solidaritet med de gamle og motvirke ensomhet, og selv kjenne gleden av å være sammen på tvers av generasjoner.

I noen kommuner har dansegruppene hatt oppvisninger på sykehjem for å gi de eldre gode opplevinger med en liten danseforestilling og en god prat rundt kaffe og kaker etterpå.

Sponsorer til fylkesturné 2022

Nyhetsbrev