DUG logo

DUG-blogg

DC 2023 ITALIA – PRESENTASJON AV WORKSHOP-HOLDER

Publisert 29. april 2023, 13.28  /  I kategorien Ukategorisert

Vi er stolte over å presentere første workshop-holder under DC 2023 – RADA WAACKENGERS!

Rada er ein danser, koreograf og lærer med over 20 års erfaring. Ho starta treninga med streetdance teknikk og spesialiserte seg innen waacking – ein dansestil med opphav frå 70tallet, og forsatte reisa si innen andre stilarter, blant anna pardansene salsa og hustle.

Ho har trent med dei beste læremesterne rundt om i verden, og namnet hennar blei fort kjent i Europa og er no jevnt over i verda blitt eit ikon og internasjonalt referansepunkt, takket være karismaen  og hennar umiskjennelige stil. Gjennom åra har ho vunnet dei beste nasjonale og internasjonale konkurransene og i dag blir ho «henta inn» til å undervise og dømme konkurranser i fleire land i Europa, Russland, Asia og Amerika.

Som skaparen av «Waackengers Crew» i Italia bestemte ho seg for å danne ei tilsvarande gruppe i Kasakhstan med samme navn: ei kvinneleg dansegruppe som er allsidig, sterk og elegant på samme tid, også kjent over hele verden. Ho er skaper av det viktigste Waacking-arrangementet i Europa: «Waack it out» som anslår tilstedeværelsen av fleire enn 250 dansere frå helie verden.

Ho er ein blanding av kraft, stil, lidenskap og besluttsomhet.

Vi gler oss til å ta i mot og bli kjent med Rada under workshop i Italia DC 2023!


We are proud to present our first workshop-holder during DC 2023 – RADA WAACKENGERS! 

Rada is a dancer, choreographer and teacher with an experience that goes beyond 20 years of work. She begun her training with the techniques of Street Dance and then specializes in Waacking, a dance that was born in the 70s, while continuing her journey in all the other styles including Salsa and Hustle, two pair dances.

She rained with the best teachers around the world, her name soon became known in Europe and then around the world, becoming an icon and an international reference point thanks to her charisma and unmistakable style. Over the years she has won the best national and international competitions and today she is called to teach and judge in many countries in Europe, Russia, Asia and America. 

She is the creator of the «Waackengers Crew» in Italy. She decided to form a group in Kazakhstan with the same name: an all-female group. They are versatile, strong and elegant at the same time, also known all over the world. Creator of the most important Waacking event in Europe: «Waack it out» which estimates the presence of more than 250 dancers from all over the world.

She is a mix of power, style, passion and determination.

We look forward to getting to know Rada and having her as a workshop-holder during our project DC 2023 Italy!

Sponsorer til fylkesturné 2022

Nyhetsbrev